Sommer 2023

I perioden fra 26.06-11.08 vil vi være mindre bemannet pga ferieavvikling og ting som ikke haster må vente til etter ferien. Det vil heller ikke bli mulighet for e-konsultasjoner i denne perioden.

Legen har følgene ferie i år:

Anna Brenne Grønskag uke 26, 27, 28 og 33

Peter Setsaas uke 28, 29, 30

Sven Midelfart uke 29, 30,31