Prøvetakning

Åpningstider: 08.30 – 12.00 og 13.00 – 14.30.

Blodprøver som skal tas på fredager, må tas før kl. 11.00.


Det er viktig å merke seg at skal en ta fastende blodprøver bør en være fastende i minst 8 timer i forkant av prøvetakningen. Det vil si at vi ofte anbefaler våre pasienter til å være fastende fra kl. 24.00 forutgående dag. En kan likevel pusse tennene/drikke vann da dette ikke vil innvirke på prøvene i nevneverdig grad.

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser