Sven Midelfart

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Peter Setsaas

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Anna Brenne Grønskag

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Anne har fri onsdager og har møtedag torsdag før lunsj.

Janne Grøseth Aune

Autorisert Helsesekretær

Berit Irene Wulvik

Autorisert Helsesekretær

Marianne Rognan

Autorisert Helsesekretær